#گردشگری hashtag

Explore instagram "گردشگری" tag

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
شماره تماس: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر
#تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست 
#یادگیری
@teach2020

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. شماره تماس: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست #یادگیری

#پل#اهواز #توریست#توریستی #گردشگری#گردشگری_ایران#پل_کابلی_اهواز
#پل_کابلی  #Tourist
#tourists #tourism #iran_tourism
#ahvazgardi #ahvaz 
پل غدیر هشتمین پل درون شهری اهواز است. سازه این پل که از نوع کابلی ترکه‌ای است و طول آن ۱۰۱۴ متر و عرض آن ۲۲ متر است. این پل منطقه امانیه و خیابان تخت سلیمان در غرب رود کارون را به خیابان زند در شرق این رودخانه متصل می‌کند. پروژه احداث این پل در بهمن ماه ۱۳۸۴ آغاز و در اسفند ۱۳۹۰ به پایان رسید.
@soheilgolbaz

#پل #اهواز #توریست #توریستی #گردشگری #گردشگری ایران #پل کابلی اهواز #پل کابلی #tourist #tourists #tourism #iran tourism #ahvazgardi #ahvaz پل غدیر هشتمین پل درون شهری اهواز است. سازه این پل که از نوع کابلی ترکه‌ای است و طول آن ۱۰۱۴ متر و عرض آن ۲۲ متر است. این پل منطقه امانیه و خیابان تخت سلیمان در غرب رود کارون را به خیابان زند در شرق این رودخانه متصل می‌کند. پروژه احداث این پل در بهمن ماه ۱۳۸۴ آغاز و در اسفند ۱۳۹۰ به پایان رسید.

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
شماره تماس: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر
#تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست 
#یادگیری
@teach2020

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. شماره تماس: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست #یادگیری

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
شماره تماس: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر
#تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست 
#یادگیری
@teach2020

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. شماره تماس: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست #یادگیری

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
شماره تماس: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر
#تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست 
#یادگیری
@teach2020

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. شماره تماس: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست #یادگیری

پیشنهاد ما برای تهرانگردی ،

عمارت دبیر الملک ::: این بنا معروف به عمارت دبیرالملک متعلق به میرزا محمد حسین خان فراهانی ملقب به دبیرالملک می باشد. وی یکی از مربیان و کارگزاران دستگاه مستوفی گری دولت قاجار بوده و چندین سال منشی گری امیر کبیر را نموده است. دبیرالملک رساله انتقادی خود را در سال 1287 ه.ق تحریر نموده و از آن پس مورد بد گویی و بی مهری پادشاه قرار  گرفت. وی از سال 1285 ه.ق تا سال 1287 ه.ق تولیت آستان قدس رضوی را به عهده داشته است. 
عمارت دبیرالملک با تاثیرپذیری از معماری اروپایی تزیین گردیده و وجود درب و پنجره متعدد و تزئینات ویژه نمای جنوبی آن کاملا شاخص و از لحاظ بصری جلوه ای خاص به آن بخشیده است. ملک مذکور در تاریخ  شانزدهم اسفند ماه 84  طی شماره 14615 به ثبت میراث فرهنگی رسیده است .
#تهرانگردی
#گردشگری_تهران
#گردشگری 
عکس: روشنا سیر آریا
@roshana_travel

پیشنهاد ما برای تهرانگردی ، عمارت دبیر الملک ::: این بنا معروف به عمارت دبیرالملک متعلق به میرزا محمد حسین خان فراهانی ملقب به دبیرالملک می باشد. وی یکی از مربیان و کارگزاران دستگاه مستوفی گری دولت قاجار بوده و چندین سال منشی گری امیر کبیر را نموده است. دبیرالملک رساله انتقادی خود را در سال 1287 ه.ق تحریر نموده و از آن پس مورد بد گویی و بی مهری پادشاه قرار  گرفت. وی از سال 1285 ه.ق تا سال 1287 ه.ق تولیت آستان قدس رضوی را به عهده داشته است.  عمارت دبیرالملک با تاثیرپذیری از معماری اروپایی تزیین گردیده و وجود درب و پنجره متعدد و تزئینات ویژه نمای جنوبی آن کاملا

🔻نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در سردشت گشایش یافت. 🔸به گزارش #سردشت_آنلاین نمایشگاه عرضه محصولات کشاورزی و صنایع دستی بومی محلی برای بازدید مسافران نوروزی در سردشت گشایش یافت. 🔹این نمایشگاه با بیش از ۶۰ غرفه متنوع از محصولات کشاورزی محلی شامل : عسل ، لبنیات ، گردو ، سماق ، باسلوق ، گیاهان دارویی و همچنین صنایع دستی بانوان ، روستاییان و عشایر منطقه در محل بازارچه کالاهای مرزی شهرداری این شهرستان دایر شده است.
#سردشت_را_باید_دید #سردشت #سردشت_را_باید_گشت #مهاباد #بوکان #بومگردی #پیرانشهر #اشنویه #ارومیه #سنندج #بانە #سقز #تهران #ایرانگردی #گردشگری
@faruq_sardasht

🔻نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در سردشت گشایش یافت. 🔸به گزارش #سردشت آنلاین نمایشگاه عرضه محصولات کشاورزی و صنایع دستی بومی محلی برای بازدید مسافران نوروزی در سردشت گشایش یافت. 🔹این نمایشگاه با بیش از ۶۰ غرفه متنوع از محصولات کشاورزی محلی شامل : عسل ، لبنیات ، گردو ، سماق ، باسلوق ، گیاهان دارویی و همچنین صنایع دستی بانوان ، روستاییان و عشایر منطقه در محل بازارچه کالاهای مرزی شهرداری این شهرستان دایر شده است. #سردشت را باید دید #سردشت #سردشت را باید گشت #مهاباد #بوکان #بومگردی #پیرانشهر #اشنویه #ارومیه #سنندج #بانە #سقز #تهران #ایرانگردی

سفره خانه سنتی جونا آماده میزبانی از همه دوستان ، همشهریان عزیز بندر زیبای بوالخیر و مسافرین محترم نوروزی میباشد

آدرس :بندر تجاري بوالخير جنب پارك بوستان اميد
همراه با موسيقي محلي
پذيراي شما عزيزان هستيم 
با آروزی سالی پر از نشاط و شادابی

@dehyari_boulkheyr
@sofreh_khoneh_jona
#کهن_بندر_تجاری_بوالخیر #بندرتجاري#بوالخير#گردشگری #بومگردي#دلوار#بوشهر#سفرهخونه #جونا#موسيقي_سنتي #عيدنوروز #شب_به_ياد_ماندني
@bolkheirgolgasht

سفره خانه سنتی جونا آماده میزبانی از همه دوستان ، همشهریان عزیز بندر زیبای بوالخیر و مسافرین محترم نوروزی میباشد آدرس :بندر تجاري بوالخير جنب پارك بوستان اميد همراه با موسيقي محلي پذيراي شما عزيزان هستيم با آروزی سالی پر از نشاط و شادابی @dehyari boulkheyr @sofreh khoneh jona #کهن بندر تجاری بوالخیر #بندرتجاري #بوالخير #گردشگری #بومگردي #دلوار #بوشهر #سفرهخونه #جونا #موسيقي سنتي #عيدنوروز #شب به ياد ماندني

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
شماره تماس: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر
#تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست 
#یادگیری
@teach2020

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. شماره تماس: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست #یادگیری

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
شماره تماس: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر
#تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست 
#یادگیری
@teach2020

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. شماره تماس: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست #یادگیری

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
شماره تماس: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر
#تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست 
#یادگیری
@teach2020

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. شماره تماس: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست #یادگیری

نورپزدازی شبانه دروازه قرآن از امشب دوم فروردین

#شیراز #دروازه_قران #شیراز #گردشگری #شیرازی #نورپردازی #نوروز
@bakhtiyarif8g

نورپزدازی شبانه دروازه قرآن از امشب دوم فروردین #شیراز #دروازه قران #شیراز #گردشگری #شیرازی #نورپردازی #نوروز

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
شماره تماس: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر
#تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست 
#یادگیری
@teach2020

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. شماره تماس: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست #یادگیری

کارناوال نوروزی در پایتخت تاجیکستان

ورق بزنید 
روز پنج‌شنبه‌، ۲۱ مارس شهر دوشنبه میزبان اولین کارناوال یا به تعبیر تاجیکها “کاروان شادیانه نوروزی” بود که بیش از بیست هزار نفر در آن شرکت کرده‌اند. .

نماد نوروز“تخت جمشید”، شیوه تهیه سمنک یا سمنو و هفتخان نوروزی، مراسم جفتبراران، کشت درخت و سیر آب در اطراف نماد بزرگ“ آناهیتا” از بخشهای دیگر برنامه بود. 
عکس‌هارا همکارمان سهراب ضیا از دوشنبه برایمان فرستاده‌است. .

عکس اول: سبزه گندم، یکی از نماد های نوروز در دست دختران تاجیک
. 
عکس دوم: مقامات بلندپایه تاجیکستان کارناوال را مشاهده کردند.
.

عکس سوم: تصویر نماد های مربوط به گستره نوروز در میدان دیده شد
.

عکس چهارم: دختران تاجیک در لباس های ملی .

عکس پنجم: بخشی از کارناوال نوروزی .

عکس ششم: برزگاو‌‌ها برای کشتی زمین از جمله نمایه های نوروز در تاجیکستان محسوب می‌شود .

عکس هفتم:
@markaze_khabar

کارناوال نوروزی در پایتخت تاجیکستان ورق بزنید روز پنج‌شنبه‌، ۲۱ مارس شهر دوشنبه میزبان اولین کارناوال یا به تعبیر تاجیکها “کاروان شادیانه نوروزی” بود که بیش از بیست هزار نفر در آن شرکت کرده‌اند. . نماد نوروز“تخت جمشید”، شیوه تهیه سمنک یا سمنو و هفتخان نوروزی، مراسم جفتبراران، کشت درخت و سیر آب در اطراف نماد بزرگ“ آناهیتا” از بخشهای دیگر برنامه بود. عکس‌هارا همکارمان سهراب ضیا از دوشنبه برایمان فرستاده‌است. . عکس اول: سبزه گندم، یکی از نماد های نوروز در دست دختران تاجیک . عکس دوم: مقامات بلندپایه تاجیکستان کارناوال را مشاهده کردند. . عکس

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
شماره تماس: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر
#تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست 
#یادگیری
@teach2020

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. شماره تماس: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست #یادگیری

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
شماره تماس: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر
#تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست 
#یادگیری
@teach2020

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. شماره تماس: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست #یادگیری

.
بیاین قرار بذاریم یکی از عادات بد #گردشگری را ترک کنیم 😒 #رودخانه_ها نقش بسزایی در زندگی ما دارند و نهایتا #آب_آشامیدنی ما را تشکیل می دهند همان آبی که هر روز می نوشیم. 
پس خوب است کمی بیشتر به این عادات زشت توجه کنیم تا شاید جلوی فجایعی بزرگ را بگیریم. 
زباله هایی که در رودخانه ها رها می شود، به راحتی تجزیه نمی شوند و آسیب های زیادی را به #محیط_زیست وارد می کنند و حتی باعث مرگ #آبزیان می شوند
.
#آشغال_نریزیم
#طبيعت_پاك_ايران
#طبيعت_پاك
#طبيعت
#آشغال_نريزيم_بي_رحم_نباشيم
#بي_فرهنگ_نباشيم
#بيشعور_نباشيم
#هر_شهروند_يك_پاكبان
#بي_تفاوت_نباشيم
#زمين_پاك
#طبیعت_را_آلوده_نکنیم
#زباله_نریزیم
#طبیعت_را_دوست_داشته_باشیم
#بیشعوری_بس_است_دیگر
@ashghal.narizim

. بیاین قرار بذاریم یکی از عادات بد #گردشگری را ترک کنیم 😒 #رودخانه ها نقش بسزایی در زندگی ما دارند و نهایتا #آب آشامیدنی ما را تشکیل می دهند همان آبی که هر روز می نوشیم. پس خوب است کمی بیشتر به این عادات زشت توجه کنیم تا شاید جلوی فجایعی بزرگ را بگیریم. زباله هایی که در رودخانه ها رها می شود، به راحتی تجزیه نمی شوند و آسیب های زیادی را به #محیط زیست وارد می کنند و حتی باعث مرگ #آبزیان می شوند . #آشغال نریزیم #طبيعت پاك ايران #طبيعت پاك #طبيعت #آشغال نريزيم بي رحم نباشيم #بي فرهنگ نباشيم #بيشعور نباشيم #هر شهروند يك پاكبان #بي تفاوت نباشيم #زمين پاك

.
چه کبابی شد! 😍😋
.
#آشپزی_در_طبیعت #آشپزی
#cookinginnature #cooking
.
فیلم از صفحه
📷 @faruk_cheff
.
🔷دوستاتونو تگ کنید و به پست‌های قبلی سر بزنید 🙏🌺
.
🔶 با ما به #خارج_از_شهر بیاید 😉
👉@kharej_az_shahr
👉@kharej_az_shahr
👉@kharej_az_shahr
🔴 برای سفارش #تبلیغ به دایرکت پیام دهید.
.
#irannature #nature #outside #life #live #travel #photo #living #picture #pictures
#گردشگری #ایرانگردی #سفر #مسافرت #طبیعتگردی #عکس #عکس_روز #طبیعت #تبلیغات_ارزان #تبلیغات
@kharej_az_shahr

. چه کبابی شد! 😍😋 . #آشپزی در طبیعت #آشپزی #cookinginnature #cooking . فیلم از صفحه 📷 @faruk cheff . 🔷دوستاتونو تگ کنید و به پست‌های قبلی سر بزنید 🙏🌺 . 🔶 با ما به #خارج از شهر بیاید 😉 👉@kharej az shahr 👉@kharej az shahr 👉@kharej az shahr 🔴 برای سفارش #تبلیغ به دایرکت پیام دهید. . #irannature #nature #outside #life #live #travel #photo #living #picture #pictures #گردشگری #ایرانگردی #سفر #مسافرت #طبیعتگردی #عکس #عکس روز #طبیعت #تبلیغات ارزان #تبلیغات

اینم منظره شب آبشار نمکی خور که واقعا قابل توجه و زیباست . شبها کنار آبشار خور یه فضایی مثل لب دریای شمال داره صدای ریزش قطرات آب آبشار و آتش مهیا توسط مردم خونگرم خور و چای آویشن محلی که روی آتیش عمل اومده درکنار آش رشته و اسنک از جذابیتهای شب آبشار نمکی خور و بیابانک است .
آبشار نمکی رو در شب هم میتونید بازدید کنید .
نکته ای که این دوستان تازه ما بهمون گفتند این بود که آب آبشار ، آب چشمه و آبهای زیرزمینی منطقه اس . ایشون میگفتند اگر زمین بیابانک را یک متر بکنید آب در میاد و کلا سطح آبهای زیر زمینی منطقه بالاست .
فردا هم یک بازدید از حوضچه های تبخیری نمک خواهیم داشت .
#استان_اصفهان #خور_و_بیابانک #آبشار_نمکی #آبشار_نمکی_پارت۲ 
#آبشار_نمکی_خور_در_شب

#سفرهای_بلند #خانواده_گردشگر_ما_طبیعی
#سفر #گردشگری #زندگی_سالم #آرامش
#ایران_زیبای_من #هرتعطیلی_یک_سفر
#سفر_را_آسان_بگیریم
#یاد_بگیریم_زباله_خود_را_با_خود_برگردانیم
#عکاسی_با_موبایل
@our.tourist.family

اینم منظره شب آبشار نمکی خور که واقعا قابل توجه و زیباست . شبها کنار آبشار خور یه فضایی مثل لب دریای شمال داره صدای ریزش قطرات آب آبشار و آتش مهیا توسط مردم خونگرم خور و چای آویشن محلی که روی آتیش عمل اومده درکنار آش رشته و اسنک از جذابیتهای شب آبشار نمکی خور و بیابانک است . آبشار نمکی رو در شب هم میتونید بازدید کنید . نکته ای که این دوستان تازه ما بهمون گفتند این بود که آب آبشار ، آب چشمه و آبهای زیرزمینی منطقه اس . ایشون میگفتند اگر زمین بیابانک را یک متر بکنید آب در میاد و کلا سطح آبهای زیر زمینی منطقه بالاست . فردا هم یک بازدید از حوضچه های تبخیری نمک

🌺زندگی بعضی وقت ها
🌸گیج ڪننده‌ست… 🌼غم لازمه تا
🌺شادی را بفهمی 🌸سر و صدا لازمه
🌼تا قدر سڪوت را بدانی 🌺و نبودن لازمه تا واسه بودن
🌸ارزش قائل بشی

#اینجانراق_است
#کاروانسراےحاج_مهدےنراقے
📷 #هادےعابدے
@naragh_hadi 
@naragh.tourism

#نراق #شهر_تاریخی_نراق
#نوروز_گردی
#دومین_شهر_ویژه_گردشگری_ایران
#نوروز
#گردشگری
#ایران
#جاذبه_گردشگری
#توریست
#تور
#عکاس
#عکس
#عکاسی
#مسافرت
#آژانس_مسافرتی
#توریسم
#معماری
#بافت_سنتی
#غار
#غار_نوردی
#نخجیر
#تور_یکروزه
#نراق_گردی

#cave
#nakhjir
#naragh
#naraghihaa
@naraghihaa
@naraghihaa

🌺زندگی بعضی وقت ها 🌸گیج ڪننده‌ست… 🌼غم لازمه تا 🌺شادی را بفهمی 🌸سر و صدا لازمه 🌼تا قدر سڪوت را بدانی 🌺و نبودن لازمه تا واسه بودن 🌸ارزش قائل بشی #اینجانراق است #کاروانسراےحاج مهدےنراقے 📷 #هادےعابدے @naragh hadi @naragh.tourism #نراق #شهر تاریخی نراق #نوروز گردی #دومین شهر ویژه گردشگری ایران #نوروز #گردشگری #ایران #جاذبه گردشگری #توریست #تور #عکاس #عکس #عکاسی #مسافرت #آژانس مسافرتی #توریسم #معماری #بافت سنتی #غار #غار نوردی #نخجیر #تور یکروزه #نراق گردی #cave #nakhjir #naragh #naraghihaa @naraghihaa

_______________________________________
در سال جدید تمام هدف و آرزوم ... به بقیه کمک کردن
حتی اگه بدونم
اونا نمیتونن اون کمک من رو 
برام جبران کنن ... _______________________________________ #iran#ak_30#natgeoit#winter#vatangardi#special_shots#landscape#aksiine#ig_world_nature#landscape_photography#landscape_lovers#phokianto#adventure#photographers.of.iran##mudvolcano #pasandha #iran_landscape_shooters  #bnw #bnw_captures #imazh_photographers raphers#abandoned#ایران  #گردشگری#ایرانگردی#عکاسی#منظره#طبیعت#طبیعت_گردی#گروه_عکاسان_ایماژ#رویاس
@mohammad_elec

در سال جدید تمام هدف و آرزوم ... به بقیه کمک کردن حتی اگه بدونم اونا نمیتونن اون کمک من رو برام جبران کنن ... #iran #ak 30 #natgeoit #winter #vatangardi #special shots #landscape #aksiine #ig world nature #landscape photography #landscape lovers #phokianto #adventure #photographers.of.iran # #mudvolcano #pasandha #iran landscape shooters #bnw #bnw captures #imazh photographers raphers #abandoned #ایران #گردشگری #ایرانگردی #عکاسی #منظره #طبیعت #طبیعت گردی #گروه عکاسان ایماژ #رویاس

🌺زندگی بعضی وقت ها
🌸گیج ڪننده‌ست… 🌼غم لازمه تا
🌺شادی را بفهمی 🌸سر و صدا لازمه
🌼تا قدر سڪوت را بدانی 🌺و نبودن لازمه تا واسه بودن
🌸ارزش قائل بشی

#اینجانراق_است
#کاروانسراےحاج_مهدےنراقے
📷 #هادےعابدے
@naragh_hadi

#اینجا_ایران_است #نراقگردی #نگین_گردشگری_استان_مرکزی #نراق_زیبا  #نراق_دیار_ماندگار  #گردشگری 
#غار_چالنخجیر #بازار_شمس_السلطنه #فریدون_فروغی_نراقی 
#بافت_تاریخی #توریسم  #جاذبه_گردشگری 
#خانه_رئوفی #ایرانگردی #جاذبه_طبیعی #توریستی_گردشگری  #آثار_باستانی #ایرانگردی_جهانگردی
@naragh.tourism

🌺زندگی بعضی وقت ها 🌸گیج ڪننده‌ست… 🌼غم لازمه تا 🌺شادی را بفهمی 🌸سر و صدا لازمه 🌼تا قدر سڪوت را بدانی 🌺و نبودن لازمه تا واسه بودن 🌸ارزش قائل بشی #اینجانراق است #کاروانسراےحاج مهدےنراقے 📷 #هادےعابدے @naragh hadi #اینجا ایران است #نراقگردی #نگین گردشگری استان مرکزی #نراق زیبا #نراق دیار ماندگار #گردشگری #غار چالنخجیر #بازار شمس السلطنه #فریدون فروغی نراقی #بافت تاریخی #توریسم #جاذبه گردشگری #خانه رئوفی #ایرانگردی #جاذبه طبیعی #توریستی گردشگری #آثار باستانی #ایرانگردی جهانگردی

‏T A M A R A
روز دوم فروردین ۱۳۹۸
تورهای زمینی نوروزی کوش آداسی با گروه تامارا 
تجربه سفری نو با آریان سفر ‏#tamaragroup 
#تورزمینی
#کوش_آداسی به شهرهای زیبای ترکیه سفر کنید و لذت ببرید وخاطراتتان را با ما در اینستاگرام به اشتراک بگذارید🤩🤩🤩
#ترکیه #ترکیه_گردی #جهانگردی #سفر #سفرنامه_تصویری #گردشگری #گردشگر #تور_لحظه_اخری #زیبا #رویا #تور #تامارا #تامارا_گروپ #تامارا1398 #اقساط #ماجراجویی #هتل #مسافرت #مسافدت_ارزان #تور_ارزان #لحظه_اخری #زمینی #هوایی #آریانسفر #آریان_سفر
@ariyansafar

‏T A M A R A روز دوم فروردین ۱۳۹۸ تورهای زمینی نوروزی کوش آداسی با گروه تامارا تجربه سفری نو با آریان سفر ‏ #tamaragroup #تورزمینی #کوش آداسی به شهرهای زیبای ترکیه سفر کنید و لذت ببرید وخاطراتتان را با ما در اینستاگرام به اشتراک بگذارید🤩🤩🤩 #ترکیه #ترکیه گردی #جهانگردی #سفر #سفرنامه تصویری #گردشگری #گردشگر #تور لحظه اخری #زیبا #رویا #تور #تامارا #تامارا گروپ #تامارا1398 #اقساط #ماجراجویی #هتل #مسافرت #مسافدت ارزان #تور ارزان #لحظه اخری #زمینی #هوایی #آریانسفر #آریان سفر

بازار سعدالسلطنه، #قزوین 🕌‌‌
‌‌‌‌‌‌
دوستت که اهل #سفر رفتنه رو تگ کن تو کامنت 😋‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
یکی از قدیمی ترین بازارهای ایران که قدمتش به هزار سال قبل برمیگرده و زیباترین معماری‌ها بین بناهای تاریخیه 😍
‌‌‌‌
شاید کمتر کسی فکر کنه توی قزوین همچین بنای تاریخی هستش اما تو دوران صفوی بناهای تاریخی قزوین گسترش پیدا کرد و بیشتر شد🤩
‌‌‌
#سعدالسلطنه به جز بازار کلی کافه و رستوران سنتی باحال داره که دلت نمیاد از کنارش فقط رد شی 😋🤤‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌‌برای رفتن به قزوین میتونید با #تریپینو برای دیدن بازار سعدالسلطنه #برنامه بریزید 😎
‌‌‌
عکساتون رو با هشتگ #برنامه_کنیم با ما به اشتراک بذارید☺️
@tripino.ir

بازار سعدالسلطنه، #قزوین 🕌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ دوستت که اهل #سفر رفتنه رو تگ کن تو کامنت 😋‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ یکی از قدیمی ترین بازارهای ایران که قدمتش به هزار سال قبل برمیگرده و زیباترین معماری‌ها بین بناهای تاریخیه 😍 ‌‌‌‌ شاید کمتر کسی فکر کنه توی قزوین همچین بنای تاریخی هستش اما تو دوران صفوی بناهای تاریخی قزوین گسترش پیدا کرد و بیشتر شد🤩 ‌‌‌ #سعدالسلطنه به جز بازار کلی کافه و رستوران سنتی باحال داره که دلت نمیاد از کنارش فقط رد شی 😋🤤‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌برای رفتن به قزوین میتونید با #تریپینو برای دیدن بازار سعدالسلطنه #برنامه بریزید 😎

😰😍
نوروزتون به شیرینی همین نوتلا
.
Loaded Nutella stuffed Donut! Omg! 😮🌰🍫
vc: @losangeles_eats
.
Follow➡@rashtstory
Follow➡@rashtstory
Follow➡@rashtstory
Follow➡@rashtstory
Follow➡@rashtstory
◽
◽
◽
◽
◽
----------------------------------------------------
#ایران #رشت #گیلان #سفر #شمال #زنجان #کرمان #عکس #رشت_استوری #تهران  #عکاسی #تبریز #گلستان #مازندران #مشهد #طبیعت #شیراز #اصفهان #همدان #گردشگری
#rashtstory #rasht #travel #travelling #amazing #photography #photographer #guilan #gilan #iran -----------------------------------------------------
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
@rashtstory

😰😍 نوروزتون به شیرینی همین نوتلا . Loaded Nutella stuffed Donut! Omg! 😮🌰🍫 vc: @losangeles eats . Follow➡@rashtstory Follow➡@rashtstory Follow➡@rashtstory Follow➡@rashtstory Follow➡@rashtstory ◽ ◽ ◽ ◽ ◽ ---------------------------------------------------- #ایران #رشت #گیلان #سفر #شمال #زنجان #کرمان #عکس #رشت استوری #تهران  #عکاسی #تبریز #گلستان #مازندران #مشهد #طبیعت #شیراز #اصفهان #همدان #گردشگری #rashtstory #rasht #travel #travelling #amazing #photography #photographer #guilan #gilan #iran ----------------------------------------------------- ◽ ◽ ◽ ◽ ◽ ◽ ◽ ◽ ◽ ◽

براتون بهترین ها رو آرزو دارم. شبتون پر از آرامش ❤️🙏🏻 #مسافرت #بانکوک_گردی #بانکوک #سال۱۳۹۸🐷🐖🐷🐖 #گردشگری #گردش #گندم_سروری  @zhiilemo 😍
@hamidi.asal2321

براتون بهترین ها رو آرزو دارم. شبتون پر از آرامش ❤️🙏🏻 #مسافرت #بانکوک گردی #بانکوک #سال۱۳۹۸🐷🐖🐷🐖 #گردشگری #گردش #گندم سروری @zhiilemo 😍

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی.
شماره تماس: 09398596954
#تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران 
#آمریکا #کانادا #کبک #مونترال 
#بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان
#فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس
#آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر
#تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست 
#یادگیری
@teach2020

آموزش زبان فرانسه جهت اقامت و تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، بصورت خصوصی و نیمه خصوصی از پایه تا پیشرفته توسط مدرس مجرب آقا دارای کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه 6 سال اقامت و تحصیل در کشور فرانسه، با شیوه های جدید و موفق آموزشی. شماره تماس: 09398596954 #تهران #اروپا #پاریس #فرانسه #ایران #آمریکا #کانادا #کبک #مونترال #بلژیک #سوییس #فرانسوی #زبان #فارسی #گردشگری #اقامت #تحصیل #تدریس #آموزش #دانشگاه #کشور #مهاجرت #تجارت #سفر #تفریح #گردش #مکالمه #جهانگردی #توریست #یادگیری

Next