#گیلانیها hashtag

Explore instagram "گیلانیها" tag

Stradivarius
لطفا برای دیدن‌همه مدل ها به کانال ما بروید
برای اطلاع از قیمت به کانال تلگرام بروید🙏💙
به دلیل بالا پایین شدن لیر موقع خرید قیمت دقیق بپرسید💛💛
#رشت #رشتی #کفش #کیف #لباس #حراج #ترکیه #ترک #فشن #شلوار #شلوار_ترک #دامن #منگو#کفش_اسپرت #لباس_ترك #گیلانیها #کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان #mango #breshka #milla #bambi #koton
#کفش_تابستانی
@nillfashion__turkey

Stradivarius لطفا برای دیدن‌همه مدل ها به کانال ما بروید برای اطلاع از قیمت به کانال تلگرام بروید🙏💙 به دلیل بالا پایین شدن لیر موقع خرید قیمت دقیق بپرسید💛💛 #رشت #رشتی #کفش #کیف #لباس #حراج #ترکیه #ترک #فشن #شلوار #شلوار ترک #دامن #منگو #کفش اسپرت #لباس ترك #گیلانیها #کفش زنانه دخترانه مراسم شیک زیبا سختپسندان شیکپوشان #mango #breshka #milla #bambi #koton #کفش تابستانی

Stradivarius
لطفا برای دیدن‌همه مدل ها به کانال ما بروید
برای اطلاع از قیمت به کانال تلگرام بروید🙏💙
به دلیل بالا پایین شدن لیر موقع خرید قیمت دقیق بپرسید💛💛
#رشت #رشتی #کفش #کیف #لباس #حراج #ترکیه #ترک #فشن #شلوار #شلوار_ترک #دامن #منگو#کفش_اسپرت #لباس_ترك #گیلانیها #کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان #mango #breshka #milla #bambi #koton
#کفش_تابستانی
@nillfashion__turkey

Stradivarius لطفا برای دیدن‌همه مدل ها به کانال ما بروید برای اطلاع از قیمت به کانال تلگرام بروید🙏💙 به دلیل بالا پایین شدن لیر موقع خرید قیمت دقیق بپرسید💛💛 #رشت #رشتی #کفش #کیف #لباس #حراج #ترکیه #ترک #فشن #شلوار #شلوار ترک #دامن #منگو #کفش اسپرت #لباس ترك #گیلانیها #کفش زنانه دخترانه مراسم شیک زیبا سختپسندان شیکپوشان #mango #breshka #milla #bambi #koton #کفش تابستانی

Stradivarius
لطفا برای دیدن‌همه مدل ها به کانال ما بروید
برای اطلاع از قیمت به کانال تلگرام بروید🙏💙
به دلیل بالا پایین شدن لیر موقع خرید قیمت دقیق بپرسید💛💛
#رشت #رشتی #کفش #کیف #لباس #حراج #ترکیه #ترک #فشن #شلوار #شلوار_ترک #دامن #منگو#کفش_اسپرت #لباس_ترك #گیلانیها #کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان #mango #breshka #milla #bambi #koton
#کفش_تابستانی
@nillfashion__turkey

Stradivarius لطفا برای دیدن‌همه مدل ها به کانال ما بروید برای اطلاع از قیمت به کانال تلگرام بروید🙏💙 به دلیل بالا پایین شدن لیر موقع خرید قیمت دقیق بپرسید💛💛 #رشت #رشتی #کفش #کیف #لباس #حراج #ترکیه #ترک #فشن #شلوار #شلوار ترک #دامن #منگو #کفش اسپرت #لباس ترك #گیلانیها #کفش زنانه دخترانه مراسم شیک زیبا سختپسندان شیکپوشان #mango #breshka #milla #bambi #koton #کفش تابستانی

Stradivarius
لطفا برای دیدن‌همه مدل ها به کانال ما بروید
برای اطلاع از قیمت به کانال تلگرام بروید🙏💙
به دلیل بالا پایین شدن لیر موقع خرید قیمت دقیق بپرسید💛💛
#رشت #رشتی #کفش #کیف #لباس #حراج #ترکیه #ترک #فشن #شلوار #شلوار_ترک #دامن #منگو#کفش_اسپرت #لباس_ترك #گیلانیها #کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان #mango #breshka #milla #bambi #koton
#کفش_تابستانی
@nillfashion__turkey

Stradivarius لطفا برای دیدن‌همه مدل ها به کانال ما بروید برای اطلاع از قیمت به کانال تلگرام بروید🙏💙 به دلیل بالا پایین شدن لیر موقع خرید قیمت دقیق بپرسید💛💛 #رشت #رشتی #کفش #کیف #لباس #حراج #ترکیه #ترک #فشن #شلوار #شلوار ترک #دامن #منگو #کفش اسپرت #لباس ترك #گیلانیها #کفش زنانه دخترانه مراسم شیک زیبا سختپسندان شیکپوشان #mango #breshka #milla #bambi #koton #کفش تابستانی

Stradivarius
لطفا برای دیدن‌همه مدل ها به کانال ما بروید
برای اطلاع از قیمت به کانال تلگرام بروید🙏💙
به دلیل بالا پایین شدن لیر موقع خرید قیمت دقیق بپرسید💛💛
#رشت #رشتی #کفش #کیف #لباس #حراج #ترکیه #ترک #فشن #شلوار #شلوار_ترک #دامن #منگو#کفش_اسپرت #لباس_ترك #گیلانیها #کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان #mango #breshka #milla #bambi #koton
#کفش_تابستانی
@nillfashion__turkey

Stradivarius لطفا برای دیدن‌همه مدل ها به کانال ما بروید برای اطلاع از قیمت به کانال تلگرام بروید🙏💙 به دلیل بالا پایین شدن لیر موقع خرید قیمت دقیق بپرسید💛💛 #رشت #رشتی #کفش #کیف #لباس #حراج #ترکیه #ترک #فشن #شلوار #شلوار ترک #دامن #منگو #کفش اسپرت #لباس ترك #گیلانیها #کفش زنانه دخترانه مراسم شیک زیبا سختپسندان شیکپوشان #mango #breshka #milla #bambi #koton #کفش تابستانی

لطفا برای دیدن‌همه مدل ها به کانال ما بروید
برای اطلاع از قیمت به کانال تلگرام بروید🙏💙
به دلیل بالا پایین شدن لیر موقع خرید قیمت دقیق بپرسید💛💛
#رشت #رشتی #کفش #کیف #لباس #حراج #ترکیه #ترک #فشن #شلوار #شلوار_ترک #دامن #منگو#کفش_اسپرت #لباس_ترك #گیلانیها #کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان #mango #breshka #milla #bambi #koton
#کفش_تابستانی
@nillfashion__turkey

لطفا برای دیدن‌همه مدل ها به کانال ما بروید برای اطلاع از قیمت به کانال تلگرام بروید🙏💙 به دلیل بالا پایین شدن لیر موقع خرید قیمت دقیق بپرسید💛💛 #رشت #رشتی #کفش #کیف #لباس #حراج #ترکیه #ترک #فشن #شلوار #شلوار ترک #دامن #منگو #کفش اسپرت #لباس ترك #گیلانیها #کفش زنانه دخترانه مراسم شیک زیبا سختپسندان شیکپوشان #mango #breshka #milla #bambi #koton #کفش تابستانی

لطفا برای دیدن‌همه مدل ها به کانال ما بروید
برای اطلاع از قیمت به کانال تلگرام بروید🙏💙
به دلیل بالا پایین شدن لیر موقع خرید قیمت دقیق بپرسید💛💛
#رشت #رشتی #کفش #کیف #لباس #حراج #ترکیه #ترک #فشن #شلوار #شلوار_ترک #دامن #منگو#کفش_اسپرت #لباس_ترك #گیلانیها #کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان #mango #breshka #milla #bambi #koton
#کفش_تابستانی
@nillfashion__turkey

لطفا برای دیدن‌همه مدل ها به کانال ما بروید برای اطلاع از قیمت به کانال تلگرام بروید🙏💙 به دلیل بالا پایین شدن لیر موقع خرید قیمت دقیق بپرسید💛💛 #رشت #رشتی #کفش #کیف #لباس #حراج #ترکیه #ترک #فشن #شلوار #شلوار ترک #دامن #منگو #کفش اسپرت #لباس ترك #گیلانیها #کفش زنانه دخترانه مراسم شیک زیبا سختپسندان شیکپوشان #mango #breshka #milla #bambi #koton #کفش تابستانی

‎ به نقل از ایسنا، بر اساس اعلام مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، روز دوشنبه اول بهمن ۱۳۹۷، از ساعت ۰۷:۰۴ صبح، ماه‌گرفتگی آغاز می‌شود.
‎این گرفتگی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، تهران، البرز، قزوین، زنجان، همدان، کردستان، کرمانشاه، مرکزی، قم، لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و در بخش‏های غربی استان‌های گلستان، سمنان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد به صورت جزئی دیده می‌شود.
‎گرفتگی کلی در ساعت ۰۸:۱۱ دقیقه صورت می‌پذیرد و به دلیل اینکه ماه در این زمان در تمام پهنه ایران غروب کرده است؛ در هیچ نقطه‌ای از کشور این مرحله از گرفتگی قابل مشاهده نیست.

عکس: حسن جوری
@hasanjouri1313 
#رشت_رویایی#رشت#گیلان#گیلان_#گیلانی#رشتوند#گلسار#رشتی#رشتیا#گیلانغرب #گیلانیها#گیلان_غرب #گیلان_گردی #رویایی#گیلان_رشت#انزلی#لنگرود#لاهیجان#ماسال#رودسر#منظریه#گلساریها#گلسار✌️ #گلساررشت_۳راه_گلایل #رشت_هنر #رشتیها# #رشت_زیبا#ماسال#rasht#gilan
@rasht_e_royaiee

‎ به نقل از ایسنا، بر اساس اعلام مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، روز دوشنبه اول بهمن ۱۳۹۷، از ساعت ۰۷:۰۴ صبح، ماه‌گرفتگی آغاز می‌شود. ‎این گرفتگی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، تهران، البرز، قزوین، زنجان، همدان، کردستان، کرمانشاه، مرکزی، قم، لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و در بخش‏های غربی استان‌های گلستان، سمنان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد به صورت جزئی دیده می‌شود. ‎گرفتگی کلی در ساعت ۰۸:۱۱ دقیقه صورت می‌پذیرد و به دلیل اینکه ماه در این زمان در تمام پهنه ایران غروب کرده است؛ در هیچ

ماسال زیبا

اينجا ماسال سرزمين تالش بزرگ،گيلان👌
واقعا نداريم بهتر از ماسال!

#تالش
#ماسال #گیلانیها #گیلانگردی #ایران_را_باید_دید
#ایران_من #ایران_گردی
#ایران_زیباست #اینجا_ایران_است🇮🇷🇮🇷 #ایران_زیبای_ما #iran #iran_tourism #iran_nature
#irani #iranian #irantravel 
#irantourist #irantraveling #iranphotography #iranpx
@iranian_shot__pic
Masal

ماسال زیبا اينجا ماسال سرزمين تالش بزرگ،گيلان👌 واقعا نداريم بهتر از ماسال! #تالش #ماسال #گیلانیها #گیلانگردی #ایران را باید دید #ایران من #ایران گردی #ایران زیباست #اینجا ایران است🇮🇷🇮🇷 #ایران زیبای ما #iran #iran tourism #iran nature #irani #iranian #irantravel #irantourist #irantraveling #iranphotography #iranpx

.
پنیر برشته😋
یکی از غذاهای محبوب گیلانی که در عرض 1دقیقه آماده میشه
🍳
البته در بیشتر مناطق گیلان پنیر را در ظرفی له کرده و تخم مرغ را درآن همزده وسپس سرخ میکنند.
نوش جان😉
.
✔️برترین رسانه‌ی گیلانی
@GILANIHA1 💯گیلانی‌هاوان
.
.
دوستانتون رو در کامنت ها تگ کنید و پیج مارو معرفی کنید🙏❤
.
✅از صفحه اصلی وارد کانال گیلانی‌هاوان شوید یا آدرس را در تلگرام جستجو کنید👇
@Gilaniha1
.
.
#گیلان #گیلانی_ها۱ #رشت #انزلی #لاهیجان #غذا #غذای_گیلانی #پنیر_برشته #خوشمزه #ماسال #ماسوله #استارا #لنگرود #رودسر #املش #اخبار_استان #رسانه_گیلانی #گیلانی #گیلانیها #گیلانی_ها_وان #گیلانی_ها1 #گیلانگردی #طبیعتگردی #gilan #gilaniha1
@gilaniha1

. پنیر برشته😋 یکی از غذاهای محبوب گیلانی که در عرض 1دقیقه آماده میشه 🍳 البته در بیشتر مناطق گیلان پنیر را در ظرفی له کرده و تخم مرغ را درآن همزده وسپس سرخ میکنند. نوش جان😉 . ✔️برترین رسانه‌ی گیلانی @GILANIHA1 💯گیلانی‌هاوان . . دوستانتون رو در کامنت ها تگ کنید و پیج مارو معرفی کنید🙏❤ . ✅از صفحه اصلی وارد کانال گیلانی‌هاوان شوید یا آدرس را در تلگرام جستجو کنید👇 @Gilaniha1 . . #گیلان #گیلانی ها۱ #رشت #انزلی #لاهیجان #غذا #غذای گیلانی #پنیر برشته #خوشمزه #ماسال #ماسوله #استارا #لنگرود #رودسر #املش #اخبار استان #رسانه گیلانی #گیلانی #گیلانیها #گیلانی ها وان

کد ۱۰۶
برخی از اجناس خاص به علت تک بودن و خاص بودن تکرار نمیشود و فقط در صورت سفارش ارائه میگردد.
@antic.bag.rasht 
#ایران #گیلان #رشت #گلسار 
#rasht_official #rashtgasht #rasht_insta #rasht_city #rashtiha #rashtcafe #rasht_gilan #rasht_street_style #irangilan #iranrasht #gilan_rasht #gilanjan #رشت_گلسار #رشت_گیلان #گیلانیها #گیلان_رشت #ایران_رشت #ایران_گیلان #گیلانگردی #گلساررشت_۳راه_گلایل #گلسار✌️ #گلساررشت #گلسار_رشت 
رشت. ابتدای گلسار. جنب بانک مسکن. مجتمع تجاری گلسار(پاساژ احسانبخش). طبقه اول. کیف آنتیک
Tel: 32110188
@antic.bag.rasht

کد ۱۰۶ برخی از اجناس خاص به علت تک بودن و خاص بودن تکرار نمیشود و فقط در صورت سفارش ارائه میگردد. @antic.bag.rasht #ایران #گیلان #رشت #گلسار #rasht official #rashtgasht #rasht insta #rasht city #rashtiha #rashtcafe #rasht gilan #rasht street style #irangilan #iranrasht #gilan rasht #gilanjan #رشت گلسار #رشت گیلان #گیلانیها #گیلان رشت #ایران رشت #ایران گیلان #گیلانگردی #گلساررشت ۳راه گلایل #گلسار✌️ #گلساررشت #گلسار رشت رشت. ابتدای گلسار. جنب بانک مسکن. مجتمع تجاری گلسار(پاساژ احسانبخش). طبقه اول. کیف آنتیک Tel: 32110188

💻 ماوس بیسیم طرح اپل
💵 قیمت ویژه : Call
🚚 تحویل 4 روز دیگر
✅ پیج رسمی بازرگانی نووا
🆔 @online0098
📱0935 0 800 799
🆔 @novapakhsh
#ماوس #موس #موس_بیسیم #ماوس_بیسیم #موس_طرح_اپل #خرید_موس #قیمت_موس #mouse #wirelesmouse #apple_mouse #پخش_عمده #مازندرانیها #گیلانیها #لنگرود #رودسر
@novapakhsh

💻 ماوس بیسیم طرح اپل 💵 قیمت ویژه : Call 🚚 تحویل 4 روز دیگر ✅ پیج رسمی بازرگانی نووا 🆔 @online0098 📱0935 0 800 799 🆔 @novapakhsh #ماوس #موس #موس بیسیم #ماوس بیسیم #موس طرح اپل #خرید موس #قیمت موس #mouse #wirelesmouse #apple mouse #پخش عمده #مازندرانیها #گیلانیها #لنگرود #رودسر

توضیح رییس کل بیمه مرکزی در باره طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث

رییس کل بیمه مرکزی گفت: راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه نامه برای هر راننده نبوده و کماکان این بیمه برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد.
با این مصوبه بعد از فروش خودرو بیمه نزد راننده خواهد ماند و خریدار از بیمه خودرو قبلی خود استفاده خواهد کرد.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان این نکته گفت: بر این اساس بیمه نامه شخص ثالث صرفا برای خودرو صادر می شود و به هیچ وجه چند بیمه نامه برای یک وسیله نقلیه صادر نمی شودکه دراین طرح ویژگی‌های راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق شخصی و بیمه ای در تعیین حق‌بیمه و ارزیابی ریسک بیمه‌گذار دخیل خواهد بود.
به هیچ عنوان این بحث مطرح نیست که برای هر نفر یک بیمه نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانند گان کم خطر تشویق و رانند گان پر خطر تنبیه می شوندو بین رانندگان پر خطر و کم خطر تفکیک ایجاد می می شود.
طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگانی که خسارتی دریافت نکرده باشد، سالانه مشمول تخفیف در حق‌بیمه می‌شوند که این تخفیف در صورت عدم ایجاد خسارت در سال‌های آینده تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.
#رشت_رویایی#رشت#گیلان#گیلان_#گیلانی#رشتوند#گلسار#رشتی#رشتیا#گیلانغرب #گیلانیها#گیلان_غرب #گیلان_گردی #رویایی#گیلان_رشت#انزلی#لنگرود#لاهیجان#ماسال#رودسر#منظریه#گلساریها#گلسار✌️ #گلساررشت_۳راه_گلایل #رشت_هنر #رشتیها# #رشت_زیبا#ماسال#rasht#gilan
@rasht_e_royaiee

توضیح رییس کل بیمه مرکزی در باره طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث رییس کل بیمه مرکزی گفت: راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه نامه برای هر راننده نبوده و کماکان این بیمه برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد. با این مصوبه بعد از فروش خودرو بیمه نزد راننده خواهد ماند و خریدار از بیمه خودرو قبلی خود استفاده خواهد کرد. رییس کل بیمه مرکزی با بیان این نکته گفت: بر این اساس بیمه نامه شخص ثالث صرفا برای خودرو صادر می شود و به هیچ وجه چند بیمه نامه برای یک وسیله نقلیه صادر نمی شودکه دراین طرح ویژگی‌های راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و

ســـلام دوستـان خــوب و مــهربانم ایام به کامــــتون باشه😍😍
ســـلام بهمنـــی های عزیز تولدتون مبارک 🌺🌺🌺
امیـــدوارم حال دل همتون خوب خوب باشه😍

#گیلان #مازندران #شمالیها #گیلانیها #رشت #لاهیجان #سیاهکل #دیلمان #عمارلو اشکورات #جیرنده #لنگرود #کلاچای #اطاقور #واجارگاه املش #رحیم_آباد #چابکسر #رامسر #شهسوار #دورهمی #گردشگری #جمشیدفرخی
@jamshid_.f.band

ســـلام دوستـان خــوب و مــهربانم ایام به کامــــتون باشه😍😍 ســـلام بهمنـــی های عزیز تولدتون مبارک 🌺🌺🌺 امیـــدوارم حال دل همتون خوب خوب باشه😍 #گیلان #مازندران #شمالیها #گیلانیها #رشت #لاهیجان #سیاهکل #دیلمان #عمارلو اشکورات #جیرنده #لنگرود #کلاچای #اطاقور #واجارگاه املش #رحیم آباد #چابکسر #رامسر #شهسوار #دورهمی #گردشگری #جمشیدفرخی

👈آقا ❤سیروس❤ همیشه نامت بر سر زبانها خواهد ماند ، اسطوره ای که معرفت و جوانمردییت در ایران و گیلان به رخها کشیده شد ، آقا سیروس ایا نیسایی شغالن و کفتاران تی شهرا نابودا کودید 😢😢😢😢😢😢😢😢⚓⚓⚓⚓⚓⚓💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙#ایران#کایپتان#سیروس_قایقران #گیلان#شمال#شمالیها#فوتبال#تیم_ملی #آسیا#اسطوره#قهرمان#داف#شاخ#مدل#پارتی#رقص#گنده_لات #دعوا#درگیری#خیانت#تجاوز#طبیعت#انزلی#انزلیچی#گیلانیها #شمالی#عشق#دوست#ورزشکار#ورزش
@raminfatahi111

👈آقا ❤سیروس❤ همیشه نامت بر سر زبانها خواهد ماند ، اسطوره ای که معرفت و جوانمردییت در ایران و گیلان به رخها کشیده شد ، آقا سیروس ایا نیسایی شغالن و کفتاران تی شهرا نابودا کودید 😢😢😢😢😢😢😢😢⚓⚓⚓⚓⚓⚓💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 #ایران #کایپتان #سیروس قایقران #گیلان #شمال #شمالیها #فوتبال #تیم ملی #آسیا #اسطوره #قهرمان #داف #شاخ #مدل #پارتی #رقص #گنده لات #دعوا #درگیری #خیانت #تجاوز #طبیعت #انزلی #انزلیچی #گیلانیها #شمالی #عشق #دوست #ورزشکار #ورزش

‌
شهاب آزادی وطن آهنگساز خوش قریحه گیلانی که در ساختن موسیقی متن هر فیلمی امضای خودش را دارد‌.
@kati_setareh
Rasht, Iran

‌ شهاب آزادی وطن آهنگساز خوش قریحه گیلانی که در ساختن موسیقی متن هر فیلمی امضای خودش را دارد‌.

‌
@zry7480
@farzad_fakhraie
@Nadermasoumi
@hadissnikroo
@shohrehghamarofficiall
@saeid.rezaee.3d
@ali.kazemi.art
@nafas.khorameh
@sharzad_ava
@shaghayegh_arshia
@daryamajlesi
@shahabazadivatan.a
@shohrehghamar.queen
@fatemehfarokhiioriginal
@mohammadrezamajlesi
@azitaamooei
@shohrehghamar1
@cinamabin
@shohrehghamar.7
@mohammad_zarei_editor
@gilehrakht
@mohsen.nematkhah
@kati_setareh
Rasht, Iran

‌ @zry7480 @farzad fakhraie @Nadermasoumi @hadissnikroo @shohrehghamarofficiall @saeid.rezaee.3d @ali.kazemi.art @nafas.khorameh @sharzad ava @shaghayegh arshia @daryamajlesi @shahabazadivatan.a @shohrehghamar.queen @fatemehfarokhiioriginal @mohammadrezamajlesi @azitaamooei @shohrehghamar1 @cinamabin @shohrehghamar.7 @mohammad zarei editor @gilehrakht @mohsen.nematkhah

کرسی چینی اقامتگاه بومگردی آقاجان ...کار همچنان ادامه دارد و رو به پیشرفت است...
#آقاجان #اقامتگاه_بومگردی #بومگردی #بومگردی_ایران #سفر_ارزان #سفر #مسافر #مسافرت #ماسوله #گردشگری_ایران #گردش #گیلانیها #گیلانگردی #گردشگری #توریست #توریستی_گردشگری #تورگیلانگردی #تور #تور_داخلی #لیدرتور #گیلانیها #رشت #فومن #طبیعتگردی #طبیعت_زیبا #خمام #چوکام #محیط_زیست
@aghaa_jaan

کرسی چینی اقامتگاه بومگردی آقاجان ...کار همچنان ادامه دارد و رو به پیشرفت است... #آقاجان #اقامتگاه بومگردی #بومگردی #بومگردی ایران #سفر ارزان #سفر #مسافر #مسافرت #ماسوله #گردشگری ایران #گردش #گیلانیها #گیلانگردی #گردشگری #توریست #توریستی گردشگری #تورگیلانگردی #تور #تور داخلی #لیدرتور #گیلانیها #رشت #فومن #طبیعتگردی #طبیعت زیبا #خمام #چوکام #محیط زیست

پخش عمده نایلکس،در رنگ های مختلف
به قیمت کارخانه
قبول سفارساشات نایلون های تبلیغاتی و چاپی باکمترین هزینه...وارسال رایگان
ارتباط باما
۰۹۹۰۶۱۰۲۵۶۶_۰۹۱۲۷۴۰۲۵۶۶
@RostamiNut
آدرس:رشت،بلوار امام خمینی ۱۸متری نفت
#گیلان_رشت رستمی
#گیلانیها 
#گیلانی 
#رشت
@pakhshrostami

پخش عمده نایلکس،در رنگ های مختلف به قیمت کارخانه قبول سفارساشات نایلون های تبلیغاتی و چاپی باکمترین هزینه...وارسال رایگان ارتباط باما ۰۹۹۰۶۱۰۲۵۶۶ ۰۹۱۲۷۴۰۲۵۶۶ @RostamiNut آدرس:رشت،بلوار امام خمینی ۱۸متری نفت #گیلان رشت رستمی #گیلانیها #گیلانی #رشت

ما به همت شما قادریم باتولید محلول رسوب برداری ازکلیه خودروهای سبک وسنگین وماشینهای راهسازی وکلیه سیستمهای سرمایشی وگرمایشی وموتورخانه وبطور کل هرسیستمی که بنوعی اب درانها گردش وباعث رسوب وزنگ زدگی میشودرا رسوب برداری کنیم که دراین راستا برای خودروها باتمیزکردن سیستمهای خنک کننده ازقبیل رادیات ورادیات بخاری وجدارهای سیلندر انها از خیلی از تعمیرات نابهنگام جلوگیری میکند وجهت سیستمهای سرمایشی وگرمایشی هم که وقتی رسوب وزنگ.زدگی درون این سیستمها پاکسازی وپیشگیری شود هم عمر اینگونه سیستمها طولانی میشود وهم ان گرمای مطلوب را بخانه ها واماکن میاورد که شرکت فرا رسوب پارسیان امادگی همکاری با کلیه دست اندرکاران پخش در همه استانها جهت رساندن محلول به مصرف کنندگان را داردجهت تماس با ما باشمارهای 09172696301, 09173081762 تماس حاصل نماییدومیتوانید مارا در سایت قفسه بازارقطعات خودرو ،میکانیکال وجهت‌خریدوتحویل درب منزلتان برنامه سه نیک شاپ را ازبازار دانلو کنید وسفارش دهید#مازندرانی#مازندرانیها#کرمانشاه#کرمانجی#کرمانشان#کرمانشاهی#سیستان_بلوچستانی#سیستان#سیستانی#سیستان_و_بلوچستان#البرز#گیلانگردی#گیلانیها#گیلانی#گیلان_غرب#گلستان#گلستان_هفتم#گلستان_سعدی#گلستانگردی#هرمزگانی#هرمزگانیها#هرمزگان_بزرگ#لرستانی#لرستانیها#لرستان_بزرگ#یدکی_اتومبیل
@fara.rosoob.parsian

ما به همت شما قادریم باتولید محلول رسوب برداری ازکلیه خودروهای سبک وسنگین وماشینهای راهسازی وکلیه سیستمهای سرمایشی وگرمایشی وموتورخانه وبطور کل هرسیستمی که بنوعی اب درانها گردش وباعث رسوب وزنگ زدگی میشودرا رسوب برداری کنیم که دراین راستا برای خودروها باتمیزکردن سیستمهای خنک کننده ازقبیل رادیات ورادیات بخاری وجدارهای سیلندر انها از خیلی از تعمیرات نابهنگام جلوگیری میکند وجهت سیستمهای سرمایشی وگرمایشی هم که وقتی رسوب وزنگ.زدگی درون این سیستمها پاکسازی وپیشگیری شود هم عمر اینگونه سیستمها طولانی میشود وهم ان گرمای مطلوب را بخانه ها واماکن

.
کوچی زاکان پیله دانه ارکستر
به همت استاد #پرویز_فکرآزاد
.
__________________
#گیله_زاکان #گیلان #گیلانیها #گیلانیم #رشت #لاهیجان #انزلی #گیلکی_ترانه #گیلکی #سپیدرود #ملوان #داماش #فرهنگ_گیلان #موسیقی_گیلان #شعر_گیلکی #رقص_گیلکی #کاسپین #موسیقی_گیلکی #موسیقی_گیلانی

@gil6zak
@parviz.fekrazad
__________________
@gil6zak

. کوچی زاکان پیله دانه ارکستر به همت استاد #پرویز فکرآزاد . #گیله زاکان #گیلان #گیلانیها #گیلانیم #رشت #لاهیجان #انزلی #گیلکی ترانه #گیلکی #سپیدرود #ملوان #داماش #فرهنگ گیلان #موسیقی گیلان #شعر گیلکی #رقص گیلکی #کاسپین #موسیقی گیلکی #موسیقی گیلانی @gil6zak @parviz.fekrazad

گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد، این خودروسازی تمامی تعهدات قبل از 31 مرداد 97 را با قیمت قبل انجام می‌دهد.
‎به نقل از سایپا نیوز،  براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، تمامی تعهدات گروه خودرو سازی سایپا که تاریخ تحویل آنها تا 97.05.31 بوده و یا تکمیل وجه کرده‌اند، با قیمت قبل محاسبه و مشمول افزایش قیمت نیستند.
‎مشتریان محصولات گروه  x100 و  x200 (خانواده پراید و تیبا) که تاریخ تحویل آنها از 1 .97.6 تا 30 .97.10 است شامل 30 درصد افزایش قیمت اعلامی هستند. با این توضیح که مشتریانی که دعوت نامه آنها صادر و در زمان مقرر تکمیل وجه شده‌اند، مشمول این افزایش نخواهند بود.
‎قیمت فروش محصولات گروه x100 و x200 گروه سایپا به شرح جدول بالا اعلام شد.

#رشت_رویایی#رشت#گیلان#گیلان_#گیلانی#رشتوند#گلسار#رشتی#رشتیا#گیلانغرب #گیلانیها#گیلان_غرب #گیلان_گردی #رویایی#گیلان_رشت#انزلی#لنگرود#لاهیجان#ماسال#رودسر#منظریه#گلساریها#گلسار✌️ #گلساررشت_۳راه_گلایل #رشت_هنر #رشتیها# #رشت_زیبا#ماسال#rasht#gilan
@rasht_e_royaiee

گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد، این خودروسازی تمامی تعهدات قبل از 31 مرداد 97 را با قیمت قبل انجام می‌دهد. ‎به نقل از سایپا نیوز،  براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، تمامی تعهدات گروه خودرو سازی سایپا که تاریخ تحویل آنها تا 97.05.31 بوده و یا تکمیل وجه کرده‌اند، با قیمت قبل محاسبه و مشمول افزایش قیمت نیستند. ‎مشتریان محصولات گروه  x100 و  x200 (خانواده پراید و تیبا) که تاریخ تحویل آنها از 1 .97.6 تا 30 .97.10 است شامل 30 درصد افزایش قیمت اعلامی هستند. با این توضیح که مشتریانی که دعوت نامه آنها صادر و در زمان مقرر تکمیل

Next