@nguyenvu181293

Vũ Nguyễn @nguyenvu181293

Chọn trò gì bh nhỉ ... hmm???
#ps4
@nguyenvu181293

Chọn trò gì bh nhỉ ... hmm??? #ps4

Tình cảm là thứ đéo nên tồn tại thì hơn... thà cứ vô tâm mà sống còn hơn qan tâm qá nhiều r chẳng nhận đc gì ... có lẽ cũng đến lúc để dừng lại r ...
@nguyenvu181293

Tình cảm là thứ đéo nên tồn tại thì hơn... thà cứ vô tâm mà sống còn hơn qan tâm qá nhiều r chẳng nhận đc gì ... có lẽ cũng đến lúc để dừng lại r ...

Chờ người nơi ấy ... chờ hoài chẳng thấy ... thôi đéo chờ nữa ...
#tigerkrystal
#xmas2018
@nguyenvu181293

Chờ người nơi ấy ... chờ hoài chẳng thấy ... thôi đéo chờ nữa ... #tigerkrystal #xmas2018

Giải trí cuối tuần ... nhẹ nhàng tình cảm ...
@nguyenvu181293

Giải trí cuối tuần ... nhẹ nhàng tình cảm ...

Chả nhớ từ khi nào mà lại thèm hút cái này ... 🚬🚬🚬
@nguyenvu181293

Chả nhớ từ khi nào mà lại thèm hút cái này ... 🚬🚬🚬

Bình minh của ngày cuối cùng ...
#seeyoulater
@nguyenvu181293

Bình minh của ngày cuối cùng ... #seeyoulater

Đôi khi lỡ hẹn 1 giờ ... lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm ...
@nguyenvu181293

Đôi khi lỡ hẹn 1 giờ ... lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm ...

Niềm vui cuối tuần ... cuối tuần là phải uống bia 😤
#haybar
#12tahien
#saysml
@nguyenvu181293

Niềm vui cuối tuần ... cuối tuần là phải uống bia 😤 #haybar #12tahien #saysml

Hihi phong cắch vcl ...
@nguyenvu181293

Hihi phong cắch vcl ...

Đêm dài biết ai đã ngủ hay chưa ... 🤔🤔🤔
@nguyenvu181293

Đêm dài biết ai đã ngủ hay chưa ... 🤔🤔🤔

Yên tĩnh 1 chút thôi ... rồi mai lại phải ồn ào ...
#tamtrangnhulon
@nguyenvu181293

Yên tĩnh 1 chút thôi ... rồi mai lại phải ồn ào ... #tamtrangnhulon

thiếu ... bia =)))
#365ngaysay
@nguyenvu181293

thiếu ... bia =))) #365ngaysay

Đây là đâu ấy nhờ 🤔🤔🤔
@nguyenvu181293

Đây là đâu ấy nhờ 🤔🤔🤔

What is this game??? 🤔🤔
#ps4
#fps
#psplus
@nguyenvu181293

What is this game??? 🤔🤔 #ps4 #fps #psplus

Your past will never let you go ...
#ps4
#godofwar
#bestgameever
@nguyenvu181293

Your past will never let you go ... #ps4 #godofwar #bestgameever

Next