nguyenvu181293

Vũ Nguyễn


PICTURE
nguyenvu181293
@nguyenvu181293

Bình minh của ngày cuối cùng ... #seeyoulater

PICTURE
nguyenvu181293
@nguyenvu181293

Đôi khi lỡ hẹn 1 giờ ... lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm ...

PICTURE
nguyenvu181293
@nguyenvu181293

Niềm vui cuối tuần ... cuối tuần là phải uống bia 😤 #haybar #12tahien #saysml

PICTURE
nguyenvu181293
@nguyenvu181293

Hihi phong cắch vcl ...

PICTURE
nguyenvu181293
@nguyenvu181293

Đêm dài biết ai đã ngủ hay chưa ... 🤔🤔🤔

PICTURE
nguyenvu181293
@nguyenvu181293

Yên tĩnh 1 chút thôi ... rồi mai lại phải ồn ào ... #tamtrangnhulon

PICTURE
nguyenvu181293
PICTURE
nguyenvu181293
@nguyenvu181293

Đây là đâu ấy nhờ 🤔🤔🤔

PICTURE
nguyenvu181293
@nguyenvu181293

What is this game??? 🤔🤔 #ps4 #fps #psplus

PICTURE
nguyenvu181293
@nguyenvu181293

Khinh nhau thì nói 1 câu ... đéo phải văn vẻ như người thanh lịch =))

PICTURE
nguyenvu181293
@nguyenvu181293

Your past will never let you go ... #ps4 #godofwar #bestgameever

PICTURE
nguyenvu181293
PICTURE
nguyenvu181293
@nguyenvu181293

Hết tháng cô hồn ... mở màn vài tháng cô đơn ... #Ế

PICTURE
nguyenvu181293
@nguyenvu181293

Hmm ??? Chắc cũng lâu qá r 🤔 nhớ k có nổi 🤔

PICTURE
nguyenvu181293
@nguyenvu181293

WTF is this thing 😨😨😨 #ps4 #mhw #bestgameever